Bestyrelse


Annette Føhns - Formand
Kristian Refsgaard - Næstformand
Dorte Baumgart - Kasserer
Susanne Samsøe - Bestyrelsesmedlem
Gudde Hamle - Bestyrelsesmedlem
Corinna Dietrich - Bestyrelsesmedlem
Allan Høiberg Thomsen - Suppleant
Helle Jensen - Suppleant